Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa Razem dla wszystkich

Dane Stowarzyszenia PDF Drukuj Email

TOWARZYSTWO ROZWOJU OKOLIC OMULEWA
"RAZEM DLA WSZYSTKICH
"

REGON: 280110160

Członkowie reprezentacji:

Zarząd od 2.01.2015

1. Jolanta Ziemska - Prezes
2. Alicja Olszowa – Członek Zarządu
3. Wanda Kumelska – Członek Zarządu

tel. kontaktowe:
Alicja Olszowa 606 222 174
Jolanta Ziemska 607 039 815
Honorata Joniak  604 095 057

Sposób reprezentacji: DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Status OPP: NIE

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2006-04-10

Adres:
Poczta: NIDZICA
Kod pocztowy: 13-100
Nr domu: 22 A
Miejscowość: JABŁONKA
Gmina: NIDZICA
Powiat: NIDZICKI
Województwo: warmińsko-mazurskie
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

 

Nasza strefa

O nas

Wspieramy inicjatywy społeczne w zakresie dobroczynności, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony środowiska, edukacji i rozwoju gospodarczego.

Galeria

Spływy kajakowe

Spływ kajakowy

Szlak rowerowy

Ścieżka dydaktyczna

Strefa ciszy i ...Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi